D-AQUA

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DHA
Vị trí: 301 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TP.HCM
Tổng diện tích: 9.588 m²
Số Block : 02
Số Tầng: 25
Tổng Số Căn: 600