bg-member

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN RICHARD LAND

Công ty Cổ phần bất động sản Richard Land được thành lập ngày 16/07/2020, là đơn vị đầu tư và phát triển bất động sản chuyên nghiệp, Richard Land luôn nỗ lực cung cấp các giải pháp toàn diện nhất nhằm giúp khách hàng tìm được những sản phẩm ưng ý, mang lại giá trị thiết thực.

richardland

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN RICHARD REAL

Công ty Cổ phần bất động sản Richard Real được thành lập ngày 11/11/2020. Tuy chỉ mới được thành lập trong một thời gian ngắn nhưng Richard Real đang từng bước khẳng định vị thế, uy tín của mình trên thị trường bất động sản Tp.HCM, Richard Real đang ngày càng hoàn thiện bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng chuyên môn liên kết với nhiều ngân hàng, SĐT lớn,… để cung cấp những dịch vụ bất động sản lớn nhất.

richardreal