PRECIA

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐỊA ỐC MINH THÔNG
Vị trí: Nguyễn Thị Định, Phưởng An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
Tổng diện tích: 7.156 m²
Số Tầng: 23
Số căn hộ: 333
Shophouse: 08