HADO CENTROSA

Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Vị trí: Số 200, Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Tổng diện tích: 17.878 m²
Số Block: 08
Số Tầng: 30
Tổng Số Căn: 2187