DỊCH VỤ Y TẾ – GIÁO DỤC

DỊCH VỤ Y TẾ – GIÁO DỤC

Y tế – Giáo dục đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Không chỉ đảm bảo được sức khỏe của người lao động mà còn là chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí. Quan tâm đến y tế – giáo dục chính là quan tâm đến sự phát triển bền vững của xã hội. Chính điều đó đã thôi thúc Richard Group quyết định đầu tư phát triển lĩnh vực dịch vụ – y tế giáo dục.

Ngày nay, kinh tế ngày càng phát triển, con người chúng ta không những chỉ “ăn sung mặc sướng”. Mọi người đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của mình. Chúng ta bắt đầu quan tâm đến những thứ chúng ta ăn mối ngày, thể dục thể thao và đặc biệt là việc thăm khám sức khỏe định kỳ. Y tế là ngành nghề về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con người. Ở mỗi thời điểm khác nhau sẽ có vai trò khác nhau.

Vai trò chăm sóc sức khỏe con người

Đây là vai trò cơ bản nhất của y tế. Y tế phát triển phải đảm bảo được sức khỏe cho mỗi người. Đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất: nhu cầu được sống. Ngày nay, y học không còn chỉ là khám chữa bệnh. Y học giúp ta làm đẹp và phòng tránh được rủi ro về bệnh lạ trong tương lai.

Vai trò đảm bảo chất lượng cuộc sống

Cơ thể con người luôn phải chịu rất nhiều những nguy cơ về bệnh tật. “Sức khỏe quý hơn vàng”. Chỉ khi sức khỏe tốt con người mới có thể tồn tại, hoạt động và tạo ra giá trị. Và cũng chỉ khi có sức khỏe con người mới có thể tận hưởng được những giá trị mà mình tạo ra.

Vai trò giúp xã hội phát triển bền vững

Thế giới không ngừng vận động, môi trường ngày càng bị ô nhiễm. Từ đó dẫn đến nhiều nguy cơ về bệnh. Nghiên cứu và phát triển về y học đóng vai trò quan trọng. Những ứng dụng của khoa học công nghệ luôn chú trọng vào việc có thể ứng dụng vào y tế. Với mục tiêu giữ vững sự phát triển của nhân loại.

Vai trò đẩy mạnh hội nhập quốc tế

Qua đại dịch covid-19, chúng ta dễ dàng thấy rõ vai trò đẩy mạnh hội nhập quốc tế của y tế. Khi đại dịch đến, tất cả các quốc gia gần như “đóng cửa”. Các nước chỉ làm “bạn” với nhau khi cảm thấy thật an toàn.

Một đất nước có nền y học phát triển, hoặc ít nhất không có quá nhiều ảnh hưởng vì dịch bệnh là yếu tố then chốt quyết định khả năng hội nhập quốc tế.

Tương tự với Y tế, Giáo dục cũng được coi là một trong những ngành cốt lõi. Chính xác ngành nghề này sẽ quyết định thế hệ tương lai, đất nước chúng ta sau này sẽ phát triển như thế nào?

“Giáo dục là quốc sách”. Giáo dục cung cấp nguồn nhân lực có trình độ góp phần phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Trong nền kinh tế, tri thức là sản phẩm của giáo dục và đào tạo. Đồng thời là tài sản quý giá nhất của con người và xã hội. Sở hữu tri thức trở thành sở hữu quan trọng nhất được các nước thừa nhận và bảo hộ.

Richard Group mong muốn xây dựng hệ thống y tế – giáo dục theo định hướng phi lợi nhuận, phục vụ cộng đồng. Chúng tôi mang đến cơ hội cho mọi người tiếp cận các điều kiện sống cơ bản, giúp trẻ em nghèo, hiếu học tiếp cận nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đất nước Việt Nam phát triển và sẽ không để ai lại phía sau.